#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vừa mới bước lên xe thì mình gặp ngay một thằng khố nạn thằng này đã chẳng ngần ngại để quyến rũ để chơi mình thực hiện những hành động đó ngay trên xe mà mọi người nhìn thấy không có một ai có phản ứng gì cả chắc mọi người đã mù hết rồi sao hay họ đang có tỏ ra mình không nhìn thấy gì, ở cái đất nước được cho là văn minh như này mà họ lại có thể làm điều đó được sao, nhưng con người có ăn có học nếu con cái họ mà rơi vào hoàn cảnh như này và không được ai giúp đỡ thì họ sẽ nghĩ như nào họ sẽ hành động và cư xử như nào

Diễn viên tham gia phim

N/A